Documentatie Mobility DIV REST Services

Algemene technische documentatie Dienstenintegrator

Deze pagina geeft de technische informatie en handleidingen voor de verschillende webservices onder deze familie.

Algemene gebruikers handleiding voor het aanroepen van een FSB web service :

Specifieke technische documentatie per service


 

CATALOGUE

 

Mobility DIV REST Services      

Beschrijving      

S455-CrossborderTitularsAPI

De Crossborder service maakt het mogelijk buitenlandse gegevens over nummerplaten (personen en organisaties) op te vragen. De aanvraag gebeurt op basis van een landcode, een nummerplaat en eventueel een datum

S456-MovementIndicationsAPI

Met deze service kunnen dagelijks de gegevens over nieuwe of gewijzigde geregistreerde gegevens bij de DIV worden opgevraagd. Het betreft indicaties van de DIV gerelateerde datadomeinen registratie en voertuig

S457-RegistrationsAPI

Met deze service kunnen actuele bij de DIV geregistreerde gegevens worden opgevraagd. Hij retourneert gegevens over het registratiedomein, inclusief de subdomeinen licentie, certificaat, titularis en voertuig

S458-RegistrationsHistoryAPI  

Met deze service kunnen historische gegevens worden opgevraagd die bij de DIV zijn geregistreerd. Er worden gegevens teruggestuurd over het registratiedomein, inclusief de subdomeinen licentie, certificaat en voertuig.

S459-RegistrationsTitularAPI

Met deze service kunnen de bij de DIV geregistreerde gegevens worden opgevraagd, waarbij de nadruk ligt op het vinden van de huidige titularis voor een nummerplaat of vin. De dienst retourneert gegevens over het registratiedomein, inclusief de subdomeinen vergunning, titularis en voertuig

S460-VehiclesAPI

Met deze service kunnen de bij de DIV geregistreerde gegevens worden opgevraagd, de voertuiggegevens worden gevonden

S494-CrossborderRegistrationsAPI

Met deze service kunnen de bij buitenlandse DIV geregistreerde gegevens worden opgevraagd, de voertuiggegevens en titularis worden gevonden

 

 


Startpagina : MobilityServices (S269)