Documentatie PersonServices (S034)

Algemene technische documentatie PersonServices

Deze pagina geeft de technische informatie en handleidingen voor de verschillende webservices onder deze familie.

Algemene gebruikers handleiding voor het aanroepen van een FSB web service :

Het document is van toepassing voor alle SOAP services.

Specifieke technische documentatie per service

Kies een FSB service en versie uit de PersonServices catalog hieronder

 • Handleiding
 • Error Handling
 • WSDL per webservice en versie
 • Endpoints van omgevingen
  • INT
  • PROD
 • Security Policy van omgevingen :
  • Security Policy 1 : eist dat enkel de payload van de request getekend wordt.  De response is niet getekend.
  • Security Policy 2 : eist toevoeging van een timestamp, de payload en timestamp van de request worden getekend. De response wordt getekend teruggestuurd.
  • Security Policy 3 : Vereist toevoeging van een timestamp; zowel de payload als de timestamp dienen getekend te worden in SHA256. De response bevat eveneens een getekende timestamp en payload in SHA256

 

Catalogue PersonServices (S034)

Beschrijving

S035-GetPersonService                                  

 

WebService voor het raadplegen van het Rijksregister en het BIS-register op basis van het identificatienummer van het Rijksregister of het identificatienummer van het BIS-register teneinde de basisgegevens van een persoon te verkrijgen

 

S037-SearchPersonService

 

Deze Webservice maakt het mogelijk een beperkte lijst met persoonsgegevens op te halen op basis van bepaalde criteria.

Deze gegevens kunnen afkomstig zijn uit het Rijksregister, het Register van de Sociale Zekerheid of beide.

              

 

S038-IGValidationService                                    

 

De InternetGamingValidationService (IGVS) controleert een aantal kenmerken van een persoon, om na te gaan of de persoon gemachtigd is om deel te nemen aan onlinekansspelen zoals die van Nationale Loterij.

Het resultaat is gebaseerd op gegevens die uitsluitend uit het Rijksregister afkomstig zijn

                    

 

S189-AddressHistoryService

 

 

Deze Webservice haalt de adresgegevenshistoriek van een persoon op.

De gegevens zijn uitsluitend afkomstig uit het Rijksregister.

 

 

S190-HouseholdService

 

 

Deze Webservice haalt de gegevens op met betrekking tot de gezinssituatie van een persoon.

De gegevens zijn uitsluitend afkomstig uit het Rijksregister.

 

 

S191-eIDPhotoService

 

 

Webservice die de fotoafbeelding op de eID van een persoon levert

De EIdPhotoService raadpleegt het nationaal register tx08 volgens het persoonsnummer/nationaal nummer.

                      

 

S192-VerifyPersonNameService

 

 

Deze Webservice gaat na of een opgegeven naam en het nummer van de persoon naar dezelfde persoon verwijzen.

Het resultaat is gebaseerd op gegevens die afkomstig kunnen zijn uit het Rijksregister en uit het Register van de Sociale Zekerheid.

         

 

S196-PersonHistoryService

 

 

Deze Webservice haalt de gegevenshistoriek van een persoon op.

De gegevens zijn uitsluitend afkomstig uit het Rijksregister.

 

 

S197-NRProxyservice

 

Deze Webservice converteert het gegevensmodel van het Rijksregister naar het generische FSB-model.

 

S234-SSRProxyService

 

 

Deze Webservice converteert het gegevensmodel van het register van de Sociale Zekerheid naar het generische FSB-model.

Ze biedt de mogelijkheid de in de BIS- en RAD-registers opgeslagen persoonsgegevens bij te werken.

 

 

S279-eIDSignatureService

 

 

Webservice die de eID handtekening van een persoon levert

 

 

S280-VerifyeIDCardService

 

 

Webservice die 'Waar' of 'Onwaar' antwoordt wanneer het ingevoerde rijksregisternummer en het nummer van de elektronische identiteitskaart wel of niet overeenkomen,of de eID als gestolen, inactief enz.

 

 

S281-GetExtendedPersonService

 

Webservice voor de orkestratie van het ophalen van persoonsinformatie uit de authentieke bronnen van het RRN en de BCS/KSZ met basis- en uitgebreide informatie

 

S283-ManageMutationRequestService           

 

 

Bijwerken van inscripties in de persondatamutationregistry

 

 

S284-FiliationService

 

Webservice te consulteren afstamming van een persoon (up: ouders and down: kinderen)

 

S370-PersonNumberHistoryService

 

Deze Webservice biedt de mogelijkheid om de geschiedenis van het nationale nummer van een persoon te raadplegen

         

            S498-LinkRegisterService

 

 

In het kader van de hervorming die tot doel heeft koppelingen te maken tussen de verschillende identificatiegegevens uit verschillende landen van de wereld die aan dezelfde persoon zijn gekoppeld,

stelt het KSZ  de Belgische SZ-instellingen de dienst "LinkRegisterService" ter beschikking, gericht op overleg tussen Belgische en buitenlandse identificatiegegevens voor dezelfde persoon.

 

            S562-certificatesPersonMonDossierService

 

Service voor het ophalen van de IBZ attesten burger zoals in Mijndossier (https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/)

 


Startpagina : PERSONSERVICES (S034)