Verbeteringen april 2015

Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht aan de applicatie die bestemd is voor de ziekenhuizen:

  • Encryptie van gegevens
Gebruik van de nieuwe functionaliteiten van het eHealth-platform voor de encryptie van gevoelige gegevens. Deze wijziging is transparant voor de gebruiker.
  • Keuze van de naam van het kind
Toevoeging van een informatieve nota voor de ouders in verband met de keuze van de familienaam van het kind. De formulieren die gegenereerd worden door de eBirth-applicatie zijn gewijzigd om rekening te houden met de geldende wettelijke bepalingen.
  • Authenticatie en verzameling van attributen
Upgraden van de mededeling van de gegevens die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot de eBirth-webapplicatie. Deze wijziging is transparant voor de gebruiker.
  • Kind & Gezin
eBirth verstrekt dagelijks aan het agentschap Kind & Gezin, dat afhankelijk is van de Vlaamse overheid, gegevens in verband met de kennisgevingen van geboorte die worden meegedeeld door de ziekenhuizen, alsmede gegevens in verband met de geboorteaangiften die bij de gemeenten worden gedaan. Op basis van deze gegevens kan Kind & Gezin zijn diensten aanbieden aan de gezinnen die in Vlaanderen wonen.
  • Monitoring
Een nieuwe module voor toezicht op de gebeurtenissen binnen de applicatie maakt het mogelijk een aantal technische problemen te diagnosticeren en er op termijn op te anticiperen. Deze wijziging is transparant voor de gebruiker.
  • Commentaar in het medische formulier (web toepassing)
Een nieuw invoerveld in het medisch formulier stelt de gebruiker in staat om alle nuttige opmerkingen te verstrekken voor de interpretatie van de ingevoerde gegevens.
  • Gewicht van de moeder in het medisch formulier
De boven- en ondergrens voor het gewicht van de moeder in het begin en op het einde van de zwangerschap waren verplicht in de vorige versies. Vanaf deze versie wordt aan de grenzen herinnerd om de aandacht te trekken van de persoon die de gegevens invoert, maar waarden die de grenzen overschrijden worden toch aanvaard.
Release date: 
22/04/2015 - 22:00
Versie nummer: 
Version 28