Verbeteringen Januari 2017

Er werden verschillende wijzigingen aangebracht aan de applicatie bestemd voor ziekenhuizen:

Wijziging

Applicatie

Details

Integratie van nuttige berichten

Webapplicatie

In het onthaalscherm van de webapplicatie staan de hoofdingen van de laatste nuttige berichten met betrekking tot eBirth. Het kan bijvoorbeeld gaan om de datum van de volgende geplande dienstonderbreking. Door te klikken op de link van het bericht kan de gebruiker het bericht lezen op de website services.fedict.be.

Majeure misvormingen 

Webapplicatie

In de webapplicatie kan (kunnen) de majeure misvorming(en) worden geselecteerd. Er is een nieuw tekstveld waarin elke afwijking die niet vermeld staat in de door de applicatie voorgestelde lijst toegevoegd kan worden.

De wijziging zal ook weldra beschikbaar zijn via de webservices.

Andere risicofactoren

Webapplicatie

In de webapplicatie kan (kunnen) de risicofactor(en) bij geboorte worden geselecteerd. Er is een nieuw tekstveld waarin elke risicofactor die niet vermeld staat in de door de applicatie voorgestelde lijst toegevoegd kan worden.

De wijziging zal ook weldra beschikbaar zijn via de webservices.

Technische verbeteringen

Webapplicatie, webservices

Verbeteringen bedoeld om de prestatie en de stabiliteit van de applicatie eBirth te verbeteren en om de tijd van onbeschikbaarheid bij de installatie van een nieuwe versie te verminderen.

Verbeteringen aan de veldnamen

Webservices

Sommige veldnamen in de medische gegevens zijn fout gespeld. In de release 30 kunnen de veldnamen zoals ze gebruikt werden in vorige releases worden aanvaard en kunnen correct gespeld veldnamen worden aanvaard. De ziekenhuizen die vóór de release 30 aangesloten waren, kunnen de eerder opgegeven veldnamen blijven gebruiken, terwijl nieuwe ziekenhuizen verzocht worden om de namen zoals gedefinieerd in de bijgevoegde gebruikershandleiding van de webservices na te leven.

Extra veld voor Kind & Gezin

Centrale applicatie eBirth

Toevoeging van een gecodeerde sleutel voor de dagelijkse exports voor Kind & Gezin: aan de hand van die sleutel kan Kind & Gezin de gegevens afkomstig van de ziekenhuizen en die afkomstig van de gemeenten met elkaar in overeenstemming brengen.

De wijziging heeft geen impact op de gebruikersinterface van de ziekenhuizen.

Op de achtergrond verrichte taken

Centrale applicatie eBirth

De taken die op de achtergrond verricht worden in de integratie- en testomgevingen volgen voortaan een nieuw schema dat meer aangepast is aan de tests van nieuwe versies.

De wijziging heeft geen impact op de gebruikersinterface van de ziekenhuizen.

Excel-verslag

Centrale applicatie eBirth

De samenvattende mails die verstuurd worden naar de ziekenhuizen worden vergezeld van een Excel-tabel waarin de activiteit over de laatste periode kan worden geraadpleegd.

Aanpassing aan het attribuutformaat eHealth

Webapplicatie

eBirth werd aangepast zodat voortaan attributen die gekoppeld zijn aan een gebruiker gelezen kunnen worden wanneer die gebruiker zich aanmeldt in de webapplicatie.

De wijziging heeft geen impact op de gebruikersinterface van de ziekenhuizen.

Correctie in de e-mails verstuurd naar de ziekenhuizen

Centrale applicatie

Correctie van een fout in de herinneringsmails bestemd voor de ziekenhuizen: die mails bevatten de lijst van open en verstuurde dossiers, terwijl de lijst enkel de open en niet verstuurde dossiers mag bevatten. De correctie beperkt de lijst tot de nuttige informatie.

Correctie van de gegevens van de servicedesk

Webapplicatie

De gegevens van de servicedesk zijn aangepast.

Release date: 
19/01/2017 - 13:00
Versie nummer: 
Versie 30