Verbeteringen juli 2012

New: 

De belangrijkste verbeteringen betreffen :
- Document voor de ouders
- Medisch formulier : Apgar score
- Gegroepeerde export van gegevens

Release date: 
03/07/2012 - 15:53
Versie nummer: 
versie 21