Verbeteringen Juli 2015

Meerdere wijzigingen zijn aangebracht aan de toepassing voor de ziekenhuizen :

  • Tooltip voor het veld “Commentaar”

Het veld « Commentaar » van het medische formulier is nu voorzien van een verklarende tekst zoals de andere velden

  • Kleinere wijzigingen (webtoepassing)

Kleinere aanpassingen aan de formulieren bestemd voor de ouders, bijvoorbeeld :

  • naamkeuze van het kind : zone voor de handtekening van de ouders wordt ook afgedrukt
  • enkele correcties in de vertalingen van de documenten
  • Alignering van het eBirth platform

De versie van de applicatieservers is aangepast naar Weblogic 12. Deze aanpassing is transparant voor de eindgebruikers

  • FAQ

De link naar « Veelgestelde vragen (FAQ) » is aangepast : De link verwijst voortaan naar de FAQ op de algemene website die continu wordt aangepast

Release date: 
03/07/2015 - 10:00
Versie nummer: 
28bis