Verbeteringen maart 2016

Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht aan de applicatie die bestemd is voor de ziekenhuizen:

  • Monitoring business

De ziekenhuizen, de gemeenten en de gemeenschappen ontvangen via e-mail informatie over de stand van zaken van de dossiers (bv. het aantal dossiers dat nog verzonden moet worden, enz.). Deze informatie is aanvullend op de informatie die reeds verzonden was naar de verschillende actoren van eBirth.

  • Verbetering van de diagnose-instrumenten

Bij verbindingsproblemen met eBirth werden twee elementen verbeterd:

  • Als de oorzaak van het probleem gevonden kan worden, is het bericht aan de gebruiker explicieter dan vroeger (voorbeeld: de gebruiker heeft geen toegang tot eBirth omdat hij geen aangepaste rol heeft).
  • De trails in de auditbestanden van de applicatie bevatten verdere inlichtingen voor een snellere diagnose.
  • Meervoudige zwangerschappen (webapplicatie)

Bij het invoeren van de geboortes van meerlingen bevatten de medische dossiers veel identieke gegevens, maar dit geldt niet noodzakelijk voor alle gegevens. Om het invoeren te vergemakkelijken worden sommige ingevoerde gegevens van het eerste kind automatisch gekopieerd als standaardwaarde voor het volgende kind enz.

Deze waarden worden gekopieerd maar mogen natuurlijk op elk moment gewijzigd worden. Andere waarden worden niet gekopieerd omdat ze vaak verschillen met die van de andere pasgeborenen.

Wij raden u ten sterkste aan om kennis te nemen met de nieuwe versie van de handleiding van de webapplicatie, die beschikbaar is via deze link.

  • Meemoeders (webapplicatie)

De formuleringen in de applicatie en in de documenten, die aan de ouders overhandigd worden, werden aangepast van “vader” naar “vader of meemoeder”. Parallel daarmee wordt het geslacht niet meer nagekeken als de gegevens van de identiteitskaart van de vader/meemoeder gelezen worden (voordien kon enkel ‘mannelijk’ in het vak ingevoerd worden).

  • Contactgegevens van de gemeente (webapplicatie)

In de webapplicatie voor ziekenhuizen kunnen de contactgegevens van de gemeente zoals het adres, de openingsuren, enz. door elke administrator gewijzigd worden. Op vraag van de gemeentes werd er een extra vak voor vrije tekst toegevoegd waarin nuttige inlichtingen voor de ouders toegevoegd kunnen worden op de documenten die ze ontvangen.

Release date: 
24/03/2016 - 13:00
Versie nummer: 
Versie 29