Verbeteringen maart 2016

Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht aan de applicatie die bestemd is voor de gemeenten:

  • Monitoring business

De ziekenhuizen, de gemeenten en de gemeenschappen ontvangen via e-mail informatie over de stand van zaken van de dossiers (bv. het aantal dossiers dat nog verzonden moet worden, enz.). Deze informatie is aanvullend op de informatie die reeds verzonden was naar de verschillende actoren van eBirth.

  • Verbetering van de diagnose-instrumenten

Bij verbindingsproblemen met eBirth werden twee elementen verbeterd:

  • Als de oorzaak van het probleem gevonden kan worden, is het bericht aan de gebruiker explicieter dan vroeger (voorbeeld: de gebruiker heeft geen toegang tot eBirth omdat hij geen aangepaste rol heeft).
  • De trails in de auditbestanden van de applicatie bevatten verdere inlichtingen voor een snellere diagnose.
  • Meemoeders (webapplicatie)

De formuleringen in de applicatie en in de documenten, die aan de ouders overhandigd worden, werden aangepast van “vader” naar “vader of meemoeder”. Parallel daarmee wordt het geslacht niet meer nagekeken als de gegevens van de identiteitskaart van de vader/meemoeder gelezen worden (voordien kon enkel ‘mannelijk’ in het vak ingevoerd worden).

  • De vader (of meemoeder) is onbekend

In het socio-economische formulier kunnen de gegevens van de vader (of van de meemoeder) ontbreken. Om het onderscheid te maken tussen dossiers waarin informatie ontbreekt en dossiers van kinderen zonder vader (of meemoeder), voorziet de applicatie een veld om te verduidelijken dat het kind geen vader (of meemoeder) heeft. De socio-economische gegevens die naar de gemeenschappen verstuurd worden, vermelden eveneens dit veld.

Wij raden u ten sterkste aan om kennis te nemen met de nieuwe versie van de handleiding van de webapplicatie, die beschikbaar is via deze link.

Release date: 
24/03/2016 - 13:00
Versie nummer: 
Versie 29