Verplichte referentie en historiek op KBO attest

Verplichte vermelding nummer van de markt

Inleiding

Deze nieuwe functie introduceert een nieuw verplicht veld bij het aanvragen van een attest. Telemarc-gebruikers moeten het id/nummer van de overheidsopdracht invoeren. Dit maakt het mogelijk het gebruik of de context van de overheidsopdracht in Digiflow na te gaan.

Instructies en resultaat 

 1. Eerst moet u inloggen in Telemarc/Digiflow en de context "Overheidsopdrachten" selecteren.


 2. Wanneer u in de inbox bent, kunt u een nieuw attest aanvragen.


 3. Vb. KBO/Attest van niet-faillissement:Hier kunt u zien dat het nieuwe veld toegevoegd is aan de aanvraag (hier: nummer van de markt) en dat het verplicht is. Als het veld niet correct ingevuld is, wordt er een validatiefout gegenereerd.


 4. Voorbeeld:
 5. Wanneer de aanvraag goed verwerkt is, wordt ze weergegeven in de inbox en verschijnt er een nieuwe kolom met als titel "Nummer van de markt" die het ondernemingsnummer bevat van de gebruiker die de aanvraag  heeft ingediend en het "Nummer van de markt" dat de gebruiker heeft ingevuld.Historiek/ Niet-faillissement

Inleiding

Deze functie herintroduceert de mogelijkheid tot het aanvragen van de historiek van de status van het KBO/Attest van niet-faillissement voor een onderneming gedurende een gespecificeerde periode (maximaal 3 jaar).

Instructies en resultaat 

Deze nieuwe functie kan gebruikt worden vanuit een bestaand attest in uw inbox of vanuit een nieuwe aanvraag.

Optie 1 – De historiek van een bestaand attest opvragen:

 1. Eerst moet u een KBO-attest vinden in de inbox.


 2. Als u het attest opent door te klikken op “Status” in de eerste kolom, wordt slechts één juridische situatie weergegeven (de laatste):


 3. Open het attest door te klikken op “historiek” in de tweede kolom.De aanvraag wordt nu weergegeven en u kunt de periode specificeren (maximaal 3 jaar). 4. Wanneer de aanvraag verwerkt is door Digiflow, is er een nieuw attest beschikbaar in de inbox. Het kan geopend worden door te klikken op de link in de "Status"-kolom.


 5. Bij het openen van de aanvraag kunt u de verschillende juridische situaties in de gespecificeerde periode zien:


Optie 2 – De historiek vanuit een nieuw attest opvragen:

 1. U kunt meteen een historiek opvragen bij het aanvragen van een attest. Om dat te doen, moet u een nieuw KBO-attest aanvragen.


 2. Wanneer het aanvraagformulier wordt weergegeven, kunt u meteen een periode specificeren (maximaal 3 jaar), samen met een nummer voor de markt, maar u moet ook de "bullet" voor het periodeveld selecteren ("De wijzigingen in de toestand weergeven binnen een bepaalde periode"):


 3. Wanneer de aanvraag verwerkt is door Digiflow, is het nieuwe attest beschikbaar in de inbox. Het kan geopend worden door te klikken op de link in de "Status"-kolom.


 4. Het bevat ook de historiek van de verschillende situaties:


Release date: 
01/04/2015 - 08:00
Versie nummer: 
3.2.5