Template van de intentiebrief (.doc)

dinsdag, 7. mei 2013 - 10:15

Template van de intentiebrief (.doc): voor hij de procedure start, stuurt de klant een schrijven naar de Heer Berckmans, Directeur Digitale Democratie, Burgerparticipatie en Toegankelijkheid, DG Digitale Transformatie, FOD BOSA.  Een elektronische kopie wordt verstuurd aan de Service manager van Fast2web.