ePayment

De DG Digitale Transformatie (DG DT) van de FOD Beleid en Ondersteuning stelt voor de overheidsdiensten (merchants) een platform ter beschikking dat een geheel van elektronische betaaloplossingen biedt ("ePayment").

 

Het gaat om een opdracht in een opdrachtencentrale en om een raamovereenkomst (ref.: BOSA/2016/M1036), dat uit 2 percelen bestaat: perceel 1 betreft de terbeschikkingstelling van een beveiligd betalingsplatform (Payment Service Provider) en perceel 2 de terbeschikkingstelling van de betaalmiddelen (aankopend organisme). De 2 percelen van de opdracht zijn gegund aan Worldline.

 

Algemene Voorwaarden

U vindt hier de algemene voorwaarden  voor het gebruik van de diensten van de DG DT van de FOD BOSA.