ePayment

De DG Digitale Transformatie (DG DT) van de FOD Beleid en Ondersteuning stelt voor de overheidsdiensten (merchants) een platform ter beschikking dat een geheel van elektronische betaaloplossingen biedt ("ePayment").

 

Het gaat om een opdracht in een opdrachtencentrale en om een raamovereenkomst  (ref: BOSA/2020/M1112), die uit 2 delen bestaat: het eerste betreft het aanbieden van een beveiligd betaalplatform en de bijbehorende betaalpagina (Payment Service Provider) en het tweede betreft het aanbieden van betaalmiddelen (acquirer). De opdracht werd op 24/03/2021 gegund aan de onderneming Worldline.

 

Algemene Voorwaarden

U vindt hier de algemene voorwaarden  voor het gebruik van de diensten van de DG DT van de FOD BOSA.