Informatie eLoketServices (S092)

eLoketServices (S092)

eLoket is het beveiligde platform waarmee u een toepassing op maat kunt bouwen voor online aangiftes.

Het gaat erom een platform ter beschikking te stellen dat alle "front end"-aspecten beheert van de elektronische interactie tussen de overheidsdiensten en elk type eindgebruiker (ambtenaren, burgers of vertegenwoordigers van ondernemingen).

Dit platform is moduleerbaar in functie van de specifieke behoeften van elke overheidsdienst en van de elektronische diensten die de betrokken overheidsdienst wenst aan te bieden.

Het kan gaan om een "standalone"-platform of om een platform dat wordt opgenomen in een bestaande website.

Het platform steunt op generieke functionaliteiten zoals

 • de authenticatie,
 • de profilering
 • en de machtiging van de gebruikers,
 • de eventuele verrijking van de informatie op basis van verbonden authentieke bronnen
 • en op de mogelijkheid voor de gebruikers om informatie te
  • raadplegen,
  • te creëren,
  • te wijzigen
  • of te schrappen.

Kenmerken van beschikbaar diensten

De dienstenfamilie "eLoketServices" groepeert alle web services die specifiek werden ontwikkeld in het kader van eLoket

 
S159-CitizenStatusService
 • Deze dienst controleert of de aangesloten persoon recht heeft op sociaal tarief

 
S222-AlineCASBackend
 • Beheer van alarmmeldingen via de alarmcentrales

ConsumerPing

Met deze operatie kan de verbinding met de applicatie Aline worden getest en wordt de status weergegeven

CreateDeclarationCAS

Met deze operatie kunnen de alarmcentrales nieuwe meldingen aanmaken in de applicatie Aline.

Bij de ontvangst van een verzoek CreationDeclarationCAS voert de applicatie Aline een opzoeking uit in haar stratendatabase om het gemelde adres te vinden.

Indien een enkel adres wordt gevonden en de andere elementen van het verzoek juist zijn, wordt de melding aangemaakt;

Is dat niet het geval, dan wordt een eventuele lijst opgesteld met adressen die aan het aanvankelijke verzoek kunnen beantwoorden en worden die naar de applicatie Aline teruggestuurd;

In dat geval maakt de applicatie van de alarmcentrales een keus uit de meegedeelde adressen en realiseert die een nieuw verzoek CreationDeclarationCAS met het juiste adres.

DeleteDeclarationCAS

De operatie heeft als doel een alarmmelding te schrappen.

Alleen meldingen die door een specifieke centrale zijn aangemaakt, kunnen door diezelfde centrale worden geschrapt.

Het is belangrijk op te merken dat een melding nooit fysiek uit het systeem Aline wordt verwijderd; ze krijgt alleen een "vlaggetje". De nummers van "geschrapte" meldingen kunnen dus niet voor nieuwe meldingen worden gebruikt.

ModifyDeclarationCAS

Deze operatie heeft als doel de door de alarmcentrales gedane meldingen te wijzigen; alleen meldingen die door een specifieke centrale zijn aangemaakt, kunnen door diezelfde centrale worden gewijzigd.

Het adresspecificatiemechanisme zoals beschreven in de operatie CreateDeclarationCAS is eveneens van toepassing.

SearchAddresses

Deze operatie maakt het mogelijk adressen op te zoeken in de database van de applicatie Aline. Die opzoekingen worden uitgevoerd op basis van fuzzy logic.

De operatie levert 0 tot n adressen op die kunnen overeenstemmen met de zoekcriteria van de operatie. Het antwoord bevat altijd de straatcode in het systeem Aline ("StreetCode"). De code kan worden gebruikt voor meldingsoperaties om een specifieke straat duidelijk aan te duiden.

De opzoekingen kunnen worden gedaan op basis van straat- of gemeentenamen in een van de 3 landstalen. De door het systeem tijdens de opzoeking geïdentificeerde taal wordt gebruikt om antwoorden te verstrekken inzake de adressen.

De operatie aanvaardt alleen opzoekingen in België.

SearchDeclarationCAS

Opzoeking van meldingen van alarmsystemen die door de alarmcentrales zijn uitgevoerd.

Alleen meldingen die door een specifieke centrale zijn aangemaakt, zijn voor diezelfde centrale toegankelijk.

De operatie levert 0 tot n meldingen op basis van de zoekcriteria van het verzoek.

 

S223-SoctarService

Op deze site kunt u uw situatie raadplegen over de automatische toekenning van het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit.

De gegevens die u worden getoond komen uit de gegevensbank van de FOD Economie.

Ze zijn persoonlijk en worden per trimester vernieuwd op basis van gegevens van

 • de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid,
 • het Rijksregister
 • en de leveranciers van elektriciteit en aardgas.

http://www.sociaaltarief.economie.fgov.be