Ik wil aansluiten

Als je als consumer op een federale dienstenintegrator-webservice wilt aansluiten, dien je een aantal contractuele, legale en technische voorwaarden te vervullen. Deze stappen kunnen grotendeels in parallel verlopen. Zo hoef je bijvoorbeeld niet te wachten op het ondertekenen van de gebruiksovereenkomst om met het opstellen van een protocol te starten.

Als je als consumer op een federale dienstenintegrator-webservice wilt aansluiten, dien je een aantal contractuele, legale en technische voorwaarden te vervullen. Deze stappen kunnen grotendeels in parallel verlopen. Zo hoef je bijvoorbeeld niet te wachten op het ondertekenen van de gebruiksovereenkomst om met het opstellen van een protocol te starten.

 

Gebruiksovereenkomst FOD BOSA DG VD VOOR WEBSERVICES van de FEDERALE DIENSTENINTEGRATOR

Vul de federale dienstenintegrator-gebruikersovereenkomst  in en laat deze tekenen door de voorzitter van uw instelling. Met deze gebruiksovereenkomst sluit u een contract met FOD BOSA.

De gebruiksovereenkomst geeft u informatie van wat u van de diensten van de federale dienstenintegrator mag verwachten maar ook wat uw plichten zijn (zie bijvoorbeeld het onderdeel Privacy Audit Logging.

 

Wettelijke basis

Machtiging – privacy commissie

Om toegang te krijgen tot de webservices van de provider moet een document met daarin de machtiging uitgegeven door de privacy commissie opgeladen worden. Deze stap is voor webservices die reeds voor 2018 aangevraagd werden.

Wetten

Het kan zijn dat u als service consumer bij wet gemachtigd bent om toegang te hebben tot de authentieke bron. Indien dit het geval is dient u de wettekst of verwijzing naar de wettekst bij te voegen in het aanvraagformulier.

Protocolakkoord

Het protocolakkoord is het basisprincipe wat wordt afgesproken tussen de service provider en service consumer.

Technisch gedeelte

IP adressen van waaruit de calls op de webservices zullen gebeuren

Hiervoor dient het federale dienstenintegrator technical request formulier ingevuld te worden. Volgende elementen moeten hierin meegegeven worden:

  • Gewenste webservice(s)
  • Contactgegevens
  • Connectie gegevens: outbound IP-adressen

Dienstenintegrator Consumer certificaten of oAuth2 Credentials aanvragen per omgeving of applicatie. 

PROCEDURE

1. Zie FSP Certificaat voor SOAP webservices

2. Zie FSP oAuth2 Credencial voor REST API