Informatie PatrimonyServices (S295)

Informatie  PatrimonyServices (S295)

Diensten voor het ontsluiten van patrimoniumgegevens

Patrimoniumgegevens

Definitie :  het geheel van de geografische of kadastrale en persoonlijke informatie en zowel de juridische als de feitelijke informatie.

CSPI :

De Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie organiseert de uitwisseling van patrimoniumgegevens tussen de gewesten en de federale staat en tussen de gewesten onderling.

De drie gewesten en de federale staat (vertegenwoordigd door twee medewerkers van de AAPD) hebben op 18 april 2014 een samenwerkingsakkoord ondertekend voor de oprichting van de Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie (CSPI). De CSPI is gericht op het organiseren van de gecoördineerde en geïntegreerde uitwisseling van patrimoniuminformatie tussen de vier partijen en ook om te beantwoorden aan de noodzaak om het publieke gewestelijk maar ook Europese beleid te ontwikkelen.

De uitwisseling heeft onder andere betrekking op de gegevens maar ook op de methodologie, processen en good practices.

De CSPI heeft als voornaamste opdracht om de vragen voor toegang tot de patrimoniuminformatie te behandelen en op te volgen1, alsook het gebruik en het hergebruik ervan.

Hij staat ook in voor de controle, de audit en de traceerbaarheid van de uitgewisselde informatie met naleving van de vereiste kwaliteitsstandaarden evenals voor de bijwerking en de verspreiding ervan.

Op 31 december 2014 werden de prioritaire behoeften duidelijk geïdentificeerd en werden de noodzakelijke doelstellingen voor de eerste uitwisselingen vastgelegd op basis van ondersteunende processen (privacy, wetgeving, IT, audit).

bron : CSPI

 

S299-ConsultImmoService Operations

 

 

 

PATRIMONIUM

 

FindPropertyByPropertyId

Recherche d’une situation patrimoniale à partir d’un numéro de situation patrimoniale.

Résultat : informations détaillées sur la situation patrimoniale.

 

FindPropertyByPartyPropertyId

Recherche d’une situation patrimoniale à partir d’un numéro de situation patrimoniale titulaire.

Résultat : informations détaillées sur la situation patrimoniale.

 

FindPropertyByArticle

Recherche d’une situation patrimoniale à partir d’un article.

Résultat : informations détaillées sur la situation patrimoniale.

 

FindPropertyByParcelId

Recherche d’une situation patrimoniale à partir d’un numéro de parcelle.

Résultat : informations détaillées sur la situation patrimoniale.

 

FindPropertyByPersIdf

Recherche d’une situation patrimoniale à partir d’un persIdf.

Résultat : informations détaillées sur la situation patrimoniale.

 

FindPropertyByPersIdfAndDate

Recherche d’une situation patrimoniale à partir d’un persIdf et d'une date.

Résultat : informations détaillées sur la situation patrimoniale.

 

FindPropertyByNRN

Recherche d’une situation patrimoniale à partir d’un numéro du registre national.

Résultat : informations détaillées sur la situation patrimoniale.

 

FindPropertyByKBO

Recherche d’une situation patrimoniale à partir d’un numéro d’entreprise (BCE/KBO)

Résultat : informations détaillées sur la situation patrimoniale.  

 

FindPropertyByArticleAndDate

Recherche d’une situation patrimoniale à partir d’un article et d'une date.

Résultat : informations détaillées sur la situation patrimoniale.

 

FindPropertyByKBOAndDate

Recherche d’une situation patrimoniale à partir d’un numéro d’entreprise (BCE/KBO) et d'une date.

Résultat : informations détaillées sur la situation patrimoniale.

 

FindPropertyByNRNAndDate

Recherche d’une situation patrimoniale à partir d’un numéro du registre national et d'une date.

Résultat : information détailées sur la situation patrimoniale.

 

DIVISIONS CADASTRALES

 

GetListDivisionWithPropertyByPersIdf

Recherche, à partir d’un persIdf des divisions cadastrales, dans lesquelles une personne possède des biens.

Résultat : liste de divisions cadastrales dans lesquelles la personne possède des biens.

 

GetListDivisionWithPropertyByNRN

Recherche, à partir d’un numéro du registre national, des divisions cadastrales dans lesquelles

une personne physique possède des biens.

Résultat : liste de divisions cadastrales dans lesquelles la personne physique possède des

biens.

 

GetListDivisionWithPropertyByKBO

Recherche, à partir d’un numéro d’entreprise (BCE/KBO) , des divisions cadastrales dans

lesquelles une entreprise possède des biens.

Résultat : liste de divisions cadastrales dans lesquelles l'entreprise possède des biens

 

PARCELLES

 

GetListForByParcelId

Recherche de parcelles à partir d’un numéro de parcelle (partiel).

Résultat : liste de parcelles qui correspondent à la recherche et suivantes.

 

GetListForAddress

Recherche de parcelles bâties à partir d'une adresse

Résultat : liste de parcelles bâties.

 

FindParcelBySituationParcelId

Recherche d’une parcelle à partir d’un numéro de situation parcellaire.

Résultat : parcelle.

 

ParcelNavigator

Recherche des parcelles avant et après à partir d'un numéro de parcelle

 

 

COMMUNES

 

FindCommunitiesByNIS

Recherche d'une commune administrative à partir d'un code INS

Résultat : commune correspondant code NIS.

 

FindCommunitiesBySearchToken

Recherche de communes administratives à partir d’un nom de commune (partiel).

Résultat : liste de communes correspondant au terme de recherche.

 

FindStreetsBySearchToken

Recherche de rues à partir d’un nom de rue (partiel) et du code NIS de la commune.

Résultat : liste de rues correspondant au terme de recherche dans la commune demandée.

 

GetPersons

Recherche de personnes à partir d’un nom.

Résultat : liste de personnes.