Informatie TrafficClearing Services (S245)

Informatie  Traffic Clearing Services (S245)

 

Maritieme veiligheid

Het Crisiscentrum is belast met de uitvoering van een Europese verordening voor de veiligheid van de havenfaciliteiten.

Deze verordening heeft betrekking op de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (International Ship & Port Facilty Security).

Deze ISPS-code omvat eisen en aanbevelingen die vormen van opzettelijk ongeoorloofde acties en in het bijzonder terrorisme moeten voorkomen.

De Kustwacht staat in voor de coördinatie en het overleg tussen de administraties bevoegd voor de Noordzee. Nieuwe website, better zichtbaarheid.

België is immers verantwoordelijk voor een zeegebied met een oppervlakte van ongeveer 3600 km², ook wel eens de elfde provincie genoemd.

Dit lijkt misschien maar een klein gebied in vergelijking met het vasteland, maar onze Noordzee is één van de drukst bevaren scheepvaartroutes in de wereld.

Niet minder dan 17 overheidsinstanties (op Vlaams en federaal niveau) plus de provincie West-Vlaanderen zijn bevoegd voor al deze activiteiten. http://kwgc.be/nl/partners

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Kustwacht is te zorgen voor een goede samenwerking tussen deze verschillende diensten waardoor de acties op zee efficiënter kunnen aangepakt worden.

 

 

 

S246-PTS_CBS2Mob

Services web permettant d’envoyer des informations depuis les ports belges à l’ISPS (Mobilité)

 

S247-PTS_Mob2BS

Services web permettant d’envoyer des autorisations depuis l’ISPS aux ports belges

 

S248-PTS_BBS2FedPol

Services web permettant d’envoyer des informations depuis les ports belges à AquaTask (Police Fédérale)

 

S249-PTS_FedPol2CBS

Services web permettant d’envoyer des autorisations depuis Aqua Task aux ports belges

 

S250-PTS_CBS2VVVL

Services web permettant d’envoyer des informations depuis les ports belges à Saniport

 

S251-PTS_VVVL2CBS

Services web permettant d’envoyer des autorisations depuis Saniport aux ports belges