Informatie eBirthServices (S097)

Informatie  eBirthServices (S097)

 

 

Juridische context

Alle baby’s die in België geboren worden, moeten geregistreerd worden. Dit is een wettelijke verplichting die geregeld wordt door het Koninklijk Besluit Nr. 99/11256, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 1999.

Er geldt voor de ouders ook een wettelijke termijn van 15 dagen (Art. 55 van het Burgerlijk Wetboek) om naar de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats te gaan om hun kind(eren) aan te geven.

Beschrijving van een geboortedossier in de toepassing eBirth City

Elke geboorte moet geregistreerd worden in de toepassing eBirth Hospital. Enkele speciale gevallen (slechts enkele gevallen per jaar) zouden rechtstreeks geregistreerd kunnen worden door de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats.

Het gaat om de gevallen van de geboorte van een levende baby buiten het ziekenhuis en zonder bijstand van een arts.

In geval van een geboorte met bijstand van een arts (in een ziekenhuis of thuis), heeft de arts de verantwoordelijkheid om de geboorte binnen de 24 uur (of de volgende werkdag) te melden aan de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats.

Deze actie is de zogenaamde “geboortekennisgeving”.

De (mee)ouder(s) heeft (hebben) na de geboorte 15 dagen tijd om zijn/haar/hun kind aan te geven bij de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats.

Na deze termijn zal een vertegenwoordiger van het ziekenhuis moeten komen en het kind moeten aangeven.

Bij de geboorteaangifte zal de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de van het ziekenhuis ontvangen gegevens controleren en valideren, maar ook het socio-economische formulier invullen.

Het socio-economische formulier en de gevraagde geboortegegevens moeten verstuurd worden naar het eBirth-platform voor verdere overdracht naar de relevante Gemeenschap.

 

S146-CityService

Birth Notification

De geboortekennisgeving omvat de identificatie van de ouders (in het bijzonder de moeder) en de baby, en de invulling van gegevens met betrekking tot de geboorte die de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats nodig heeft om de geboorteakte op te stellen. Al deze gegevens moeten verstuurd worden binnen de 24 uur (of de volgende werkdag) na de geboorte van de baby. Dit formulier wordt de “geboortekennisgeving” genoemd.

De uiteindelijke ontvanger van de identificatiegegevens is de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats.

Er zijn 3 bewerkingen met betrekking tot de geboortekennisgeving:

  • retrieveBirthNotification

De toepassing City haalt de gegevens op. Deze kunnen zo gebruikt worden door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand via de interfaces van de toepassing City.

  • confirmReceivedBirthNotification

De eBirth-toepassing ontvangt de aanvraag en markeert dat de specifieke geboortekennisgeving opgehaald wordt door de gemeente.

  • cancelNotification

Annuleert een geboortekennisgeving of geboortedossier aangemaakt door de Burgerlijke Stand.

Verschillende redenen kunnen leiden tot de annulering van een aangemaakt geboortedossier: dubbel, doodgeboren baby, …

 

Socio-economic Form

Het socio-economische formulier bevat een reeks socio-economische gegevens van de ouder(s).

De ontvangers van deze gegevens zijn de Gemeenschappen (VAZG en Franse Gemeenschap) en Brussel (BOGW).

Er zijn 2 bewerkingen met betrekking tot het socio-economische formulier:

  • submitDeclarationSocioEconomicForm
  • submitNewDeclarationSocioEconomicForm

Voor beide bewerkingen geeft de status “Geboortedossier ingediend” aan dat het socio-economische formulier en de vereiste geboortegegevens ingediend werden, maar ook dat het geboorteaktenummer werd aangemaakt.

 

S147-HospitalService

 

Beschrijving van een geboortedossier in de toepassing eBirth Medical

Geboortekennisgeving

 

Het eerste deel omvatte de identificatie van de ouders (in het bijzonder de moeder) en de baby, en de invulling van gegevens met betrekking tot de geboorte die de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats nodig heeft.

Al deze gegevens moeten verstuurd worden binnen de 24 uur (of de volgende werkdag) na de geboorte van de baby. Dit formulier wordt de “geboortekennisgeving” genoemd.

 

Statistisch medisch formulier

 

Het tweede deel omvatte de medische gegevens met betrekking tot de zwangerschap, de bevalling en de baby. De ontvangers van deze gegevens zijn de Gemeenschappen (VAZG en Franse Gemeenschap) en Brussel (BOGW).

Dit formulier wordt het “statistisch medisch formulier” genoemd. De termijn om dit formulier te versturen, is langer (45 dagen na de indiening van de geboortekennisgeving) dan de termijn voor de “geboortekennisgeving”.

De toepassing biedt dan ook de mogelijkheid om deze 2 formulieren afzonderlijk in te vullen en te versturen.