Versies

Date Titel Versie nummer
19/01/2017 Verbeteringen Januari 2017 Version 30 Release notes
24/03/2016 Verbeteringen maart 2016 Versie 29 Release notes
03/07/2015 Verbeteringen Juli 2015 Version 28bis Release notes
22/04/2015 Verbeteringen april 2015 Version 28 Release notes
10/12/2012 Verbeteringen december 2012 Versie 23 Release notes
07/12/2011 Verbeteringen Web toepassing versie 17 Release notes