Documentatie Mobility DIV SOAP Services

Algemene technische documentatie Dienstenintegrator

Deze pagina geeft de technische informatie en handleidingen voor de verschillende webservices onder deze familie

Algemene gebruikers handleiding voor het aanroepen van een FSB web service :

Het document is van toepassing voor alle services.

Specifieke technische documentatie per service

 • Handleiding per webservice en versie
 • WSDL per webservice en versie
 • Endpoints van omgevingen en versie
  • INT
  • PROD
 • Security Policy van omgevingen
  • Security Policy 1 eist dat enkel de payload van de request getekend wordt.  De response is niet getekend.
  • Security Policy 2 eist toevoeging van een timestamp, de payload en timestamp van de request worden getekend. De response wordt getekend teruggestuurd.
  • Security Policy 3 : eist toevoeging van een timestamp, de payload en timestamp van de request worden met SHA256 getekend. De response wordt met SHA256 getekend teruggestuurd.

 

CATALOGUE

 

Mobility DIV SOAP Services      

Beschrijving           

S274-VehicleRegistrationAndTechnicalDataService

Specifieke webservice voor het verkrijgen van gegevens over titulares, op basis van plaat_nummer of VIN en unifier.    

S275-VehicleRegistrationService

De VehicleRegistrationService maakt het mogelijk om de gegevens van voertuigen en personen te raadplegen in de centrale databank van de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

S276-VehicleTechnicalDataService

Dankzij de VehicleTechnicalDataService kunnen de gebruikers de technische gegevens van een voertuig in de centrale databank van de FOD Mobiliteit en Vervoer raadplegen.

S288-ListVehicleRegistrationV03Service

Met deze dienst kunnen gebruikers een lijst van historische inschrijvingsgegevens van voertuigen ophalen uit de centrale databank van de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

S290-ConsultVehicleRegistrationHistoryV02Service

Via deze dienst kunnen gebruikers de historische inschrijvingsgegevens van voertuigen en personen in de centrale databank van de FOD Mobiliteit en Vervoer raadplegen.   

S291-ConsultVehicleRegistrationService

Deze webdienst biedt de mogelijkheid voertuig- en persoonsgebonden gegevens te raadplegen in de centrale databank van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

S292-ListVehicleRegistrationHistoryV02Service

Deze dienst verstrekt een volledige lijst van de geschiedenis van de voertuigeigenaar

S314-ListVehicleRegistrationV02Service

Met deze dienst kunt u de lijst van voertuigen van een persoon met enkele technische details opvragen

S316-TachoGraphDriversCardConsultationService

Service voor het raadplegen van informatie over de tachograaf voor een vrachtwagenchauffeur

S326-ConsultForeignPlateService

Deze dienst maakt het mogelijk de eigenaar van een buitenlands voertuig te identificeren

S365-VignetteE705Service     

Deze dienst maakt het mogelijk de gegevens van de Vignette E705 van een chassisnummer te raadplegen. Deze sticker is verplicht voor elk ingevoerd voertuig.

S396-WalloonVehicleHomologationService

Deze dienst kan worden gebruikt om informatie te verkrijgen over aanvragen voor goedkeuring of over voertuigen.

S408-WalloonVehicleManufacturerService

De WalloonVehicleManufacturerService maakt het mogelijk om te zoeken naar een of meer fabrikanten of om gegevens over een bepaalde fabrikant te verkrijgen.

S409-WalloonVehicleReceptionNumberService

Dienst om een nummer te verkrijgen, hetzij nationaal, Europees of internationaal

S444-FlemishVehicleHomologationService

Deze dienst kan worden gebruikt om informatie te verkrijgen over aanvragen voor goedkeuring of over voertuigen.

S484-StironService

Met deze dienst kunt u het aantal dealerkentekens per bedrijf nagaan

 

 


Startpagina : MobilityServices (S269)